×
Alternate Text
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه ی آمادگی , سخت کوشی و درس آموزی از شکست است
"الین پاول"
تربت حیدریه - شهرک ولی عصر

info@iautorbat.ac.ir
051352294950-60
۵ مرحله اعتراض و ویرایش نمره دانشجو در آموزشیار
نویسنده : مدیر محتوا
اخبار دانشگاه
0

یکشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

۵مرحله اعتراض و ویرایش نمره دانشجو در آموزشیار

بعد از ثبت نهایی نمره توسط استاد ، دانشجو می‌تواند در بازه زمانی یک هفته بعد از ثبت نهایی نمره درخواست تجدید نظر ثبت نماید. (با امکان ثبت پیام دلخواه برای استاد)

پس از سپری شدن مهلت یک هفته، استاد درخواست دانشجو را بررسی می‌کند.

درصورت رد درخواست موضوع تمام است.(با امکان ثبت پیام دلخواه برای دانشجو)

در صورت موافقت استاد، آیتم دلیل موافقت انتخاب و نمره جدید در سیستم ثبت می‌شود.

نمره توسط دایره امتحانات به شورا ارجاع و در صورت تأیید شورا ، نمره جدید (با امکان تغییر توسط شورا) به همراه شماره صورت‌جلسه شورا توسط کارشناس امتحانات در سیستم ثبت و در کارنامه دانشجو اعمال می شود.

اخبار دانشگاه